Muurkracht geveldragers

Muurkracht® Geveldragers worden toegepast op plaatsen waar technisch gezien een latei niet voldoet. Bijvoorbeeld bij hoekkozijnen, grote metselwerk openingen, maar ook in situaties waar bijvoorbeeld op de eerste bouwlaag alleen maar kozijnen komen. Het metselwerk start dan b.v. op 3.00 +peil. Een metselwerkgevel van ca. 10m hoog moet horizontaal gedilateerd worden om onder andere scheurvorming te voorkomen. Dit kan voortkomen uit bijvoorbeeld vervorming door temperatuurwisselingen. Aan het eind van een geveldrager dient altijd een verticale dilatatie gemaakt te worden. Een geveldrager zit vast aan de achterliggende constructie, vaak een vloer of wand, die deel uit maakt van de hoofddraagconstructie.

Muurkracht® Geveldragers zijn 3D verstelbaar

  • Hoogte stelbaarheid van -25mm tot +25mm (50 mm)*
  • Diepte stelling van -4mm tot +20mm (24mm)*
  • Breedte stelling afhankelijk van de montage oplossing
    * Mits het detail dit toelaat

 

 

 

 

De Muurkracht® geveldrager Type GA is het basis type van Kyocera Senco Netherlands. Deze geveldrager is toepasbaar in situaties waarbij de hoeklijn ongeveer op het niveau van de vloer dient te komen of bij horizontale dilataties op kopwanden van een gebouw, met een betonnen wand als bevestigingsconstructie.
De spouw dient voor deze console minimaal 95 mm. breed te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

De Muurkracht® geveldrager Type GL is de oplossing voor metselwerk dat vrijhangend onder de vloer uitsteekt. Waarbij een maximale maat aangehouden wordt van 600 mm onder de vloer.
De spouw dient voor deze console minimaal 95 mm. breed te zijn. Een eis voor de toepassing van type GL is dat de spouw vrij van obstakels, zoals HSB elementen moet zijn.

 

 

 

 

 

 

De Muurkracht® geveldrager Type GS is het basis type van Kyocera Senco Netherlands. Deze geveldrager is toepasbaar in situaties waarbij de hoeklijn via een smalle spouw, onder het vloer niveau gesitueerd wordt.

 

 

 

 

 

De Muurkracht® geveldrager Type GU komt hoofdzakelijk voor bij wanden met een metselwerk buitenblad en een HSB binnenblad. Bij deze constructies is de spouwbreedte vaak tot een minimum teruggebracht en kan een hoeklijn alleen door middel van een extra U-profiel dat voor het “HSB” element langsloopt worden bevestigd. Belangrijk hierbij is dat er altijd een minimum maat over blijft van 50 mm om te voorkomen dat aan de voorzijde van de hoeklijn strippen moeten worden aangebracht. Ook het u-profiel mag maximaal 600 mm onder het vloer niveau uitsteken. 

Bij deze grote doorsteekmaten onder het vloerniveau vragen wij bij het ontwerp van de constructie de overblijvende spouwdiepte groter dan de minimum maat van 50 mm te maken.

 

 

 

 

 

De Muurkracht® geveldrager Type GX wordt toegepast bij muren met een extreem grote spouw. De basis van de schetsplaat kan in dit geval vaak zo smal mogelijk worden uitgevoerd en verbreed worden ter plaatse van de bevestiging van de hoeklijn.

Muurkracht geveldrager Type GA

Muurkracht geveldrager Type GL

Muurkracht geveldrager Type GS

Muurkracht geveldrager Type GU

Muurkracht geveldrager Type GX